بهداد سلیمی وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران ، بعد از مهار 216 کیلوگرم در یکضرب و ثبت رکورد جدیدی در وزنه برداری دنیا  ، در حرکت دوضرب  و در برابر وزنه 245 کیلوگرمی ، درحالی که دوبار وزنه را بالای سر برد ، به حکم داوران و ژوری مسابقات ناکام ماند. او اعتقاد دارد اسیر ناداوری شده و تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی از تصمیم ژوری دفاع می کند.

شما کاربران محترم خبرآنلاین می توانید نظرات تان را درباره مسابقه بهداد و حاشیه هایش و این تصویر اشک های بهداد برای ما بنویسید.