ثبت نام :

اگه هنوز ثبت نام نکردید با وارد کردن شماره موبایل یا ایمیل و یک رمز عبور شخصی و تکرار آن

ثبت نام شما به پایان میرسد و میتوانید اولین آگهی خود را ثبت نمایید.

واردشدن به حساب کاربری:

کافیست شماره موبایل یا ایمیل ثبت شده خود را وارد و سپس رمز ورود را وارد کنید 

و برای ثبت آگهی و ویرایش اقدام کنید